Ποιοί είμαστε

Αποτελέσματα από χημική ανάλυση ελαιολάδου εσοδείας 2017

Τα αποτελέσματα από τους ελέγχους που έγιναν πρόσφατα στο ελαιόλαδό μας από την ελαιοκομική περίοδο έτους 2017 είναι τα παρακάτω:

Κατεβάστε το PDF

Κατεβάστε το PDF


      Στα αποτελέσματα εμφανίζεται το πόσο ποιοτικό είναι το ελαιόλαδο που παράγουμε διότι όπως φαίνεται οι δείκτες Κ είναι όλοι πολύ χαμηλά.

      Επίσης τo κύριο πλεονέκτημα είναι η χαμηλή οξύτητα του. Το μεγαλύτερο ποσοστό  ανήκει στην κατηγορία του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου το οποίο χαρακτηρίζεται από οξύτητα 0,8%. Η οξύτητα είναι το μέγεθος το οποίο προσδιορίζει την περιεκτικότητα οξέων σε μια κατηγορία ελαιόλαδου.

      Αριθμός υπεροξειδίων: Δείχνει τον βαθμό οξείδωσης του ελαιολάδου. Το συγκεκριμένο μέγεθος χρησιμοποιείται ως μέσο μέτρησης της ηλικίας ενός λαδιού, αλλά αποκαλύπτει και αν αυτό έχει αποθηκευτεί σωστά ή όχι.

      Απορρόφηση στο υπεριώδες: Αποτελείται από δύο σταθερές (K232 και K270) και έναν δείκτη ΔΚ. Πρακτικά η σταθερά Κ232 δείχνει πόσο χρόνος έχει μεσολαβήσει μεταξύ της συλλογής των λαδιών και της παραγωγής του λαδιού (όσο μικρότερος τόσο ποιοτικότερο το λάδι), η Κ270 χρησιμοποιείται για να δείχνει πόσο φρέσκο είναι το λάδι, και ο δείκτης ΔΚ δείχνει αν το λάδι έχει υποστεί ανάμιξη με άλλα ελαιόλαδα.

      Οσμή & γεύση (Οργανοληπτική αξιολόγηση): Εδώ χρησιμοποιούνται οι ανθρώπινες αισθήσεις της οσμής και γεύσης προκειμένου να αποδοθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ενός  λαδιού. Θέση έχουν εδώ μόνο οι θετικές ιδιότητες όπως το φρουτώδες, το πικρό, το πικάντικο και το γλυκό.